סדנה

ביקור לקוח APEX

מפעל CO2

מפעל מכונות סימון

מפעל מכונות חריטה

מפעל מכונות פסי קצה

מפעל סיבים

מפעל מכונות לייזר

מפעל קידוחי שורה

מפעל טעינה ופריקה

מפעל ארבעה צירים

017

מפעל מסור לדחיפה

013

מפעל סכינים רוטט